Publicaties

2019

Richtlijn conflicten in de werksituatie, ArbeidsRecht 2019, 44 (Mirjam Fiselier en Sanne Schreurs)

 

De rolverdeling van functionarissen bij ziekte, re-integratie of conflict, ArbeidsRecht 2019, 13 (Sanne Schreurs)

 

Mediation en Onderhandelen in de schaduw van de civiele rechter, In Deining, Liber Amicorum voor mr. J.J.M. de Laat (SDU 2019, Den Haag) (Carst Joustra)

 

2018 - 2021

Blogs voor Mr-Online (Carst Joustra)

  • Mediation niet voor handige harries

  • Help, de rechter bemiddelt

  • Slecht Nieuws: chocoladeletters in de Lente

  • Met één klik in de puree bij Tinder en de VVE

  • AI, Robots en de toekomst van Mediators

  • Geestig op de Trap

  • Mediation in tijden van lockdown, online of niet online,

  • Dit is géén mediation

2018

De arbeidsrechtelijke betekenis van ‘ernstig disfunctioneren’ in de zin van de WKKGZ, ArbeidsRecht 2018, 10 (Sanne Schreurs met Mardie Woltman)

2017

Meer oog voor de wederpartij, Advocatenblad 2017, 1 (Jan Willem Loman)

2016

Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 7 september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3338, SZR Updates 2016-0961 (Sanne Schreurs)

 

Wet bevordering mediation bevordert mediation niet. Wetsvoorstel focust teveel op rol mediator, Nederlands Juristenblad 2016, 38 (Jan Willem Loman)

 

Leiders in het wild, theoptimist.nl 2016 (Jan Willem Loman)

2015 - heden

Diverse bijdragen voor Tijdschrift Nederlandse Mediation (Carst Joustra, Jan Willem Loman en Sanne Schreurs)

2011

STECR Werkwijzer Verslaving en werk, Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 2011, 8 (Mirjam Fiselier)

 

Het maximum van Aanbeveling 3.5, ArbeidsRecht 2011, 46 (Sanne Schreurs met Olav van der Kind)

2010

De werknemer die ziek wordt in het buitenland, ArbeidsRecht 2010, 28, met naschrift in ArbeidsRecht 2010, 47 (Sanne Schreurs)

2008

Mediation: een strategisch verplichte omweg?; een reactie, ArbeidsRecht 2008, 10 (Sanne Schreurs)

2006

Mediation in arbeidszaken: an offer you cannot refuse, Tijdschrift voor Mediation 2006,  2 (Sanne Schreurs)

 

Werk naast werk: baas boven (eigen) baas?, ArbeidsRecht 2006, 39 (Sanne Schreurs met Olav van der Kind)

2003

Ouderdom komt met gebreken: het maximum van Aanbeveling 3.5, ArbeidsRecht 2003, 45 (Sanne Schreurs met Olav van der Kind)